"Jsem advokátka, matka, manželka a podnikatelka, ale především jsem člověk, a proto je pro mě lidský přístup prioritou."

PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTUJI V TĚCHTO OBLASTECH:

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Vymáhání pohledávek
 • Smluvní dokumentace
 • Zakládání společností
 • Právo cenných papírů
 • Zastupování před soudy

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Právo nemovitostí
 • Tvorba a revize smluv
 • Sousedské právo
 • Zastupování před soudy
 • Exekuce a insolvence

RODINNÉ PRÁVO

 • Rozvod manželství sporný i dohodou
 • Vypořádání SJM
 • Úprava poměrů k dětem
 • Výživné

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Pracovně právní dokumentace
 • Pracovní úraz
 • Náhrada škody
 • Zastupování před soudy

TRESTNÍ PRÁVO

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Ochrana práv poškozených
 • Úkony směřující k propuštění z vazby či TOS

ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Přestupkové právo
 • Stavební právo
 • Katastrální právo
 • Sepis ústavních stížností

CENA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od individuální dohody advokáta s klientem a je vždy závislá na obsahu právní služby. Standardně odměna advokáta činí 1.750,-Kč za každou, byť jen započatou, hodinu práce. Při dlouhodobější spolupráci je možné sjednat slevu z hodinové taxy, popř. paušální úhradu právních služeb za zvýhodněných podmínek. Za vstupní konzultaci zahrnující zejména seznámení se předmětem požadované právní služby přísluší advokátovi odměna ve výši 500,-Kč za každých, byť jen započatých 20 min této konzultace. V případě, že dojde k podpisu smlouvy o poskytování právních služeb, bude tato první vstupní konzultace ve věci v rozsahu 20 min. poskytnuta zdarma.

CO OD KLIENTŮ
VYŽADUJI

Právní služby poskytuji na základě plné moci a smlouvy o poskytování právní pomoci, v níž jsou specifikována veškerá práva a povinnosti advokáta a klienta, včetně výše odměny, platebních podmínek, či sjednaných možností ukončení smlouvy, apod. Při vstupní konzultaci je vyhotoven vstupní dotazník stanovující podmínky spolupráce v mezidobí od žádosti klienta o poskytnutí právních služeb do podpisu smlouvy o právní pomoci. Vstupní dotazník je ke stažení zde, přičemž konkrétní podmínky spolupráce se mohou lišit v závislosti na dohodě advokáta s klientem. Podmínkou mé spolupráce s klienty je vždy otevřený přístup a maximální vzájemná důvěra a součinnost.

S KÝM
SPOLUPRACUJI

Pro zajištění rychlosti a maximálního pohodlí klientů úzce spolupracuji s notářkou sídlící v téže budově jako naše kancelář.

Součinnost s advokáty v Čechách i na Moravě mi umožňuje poskytovat právní služby na území celé republiky. Neopominutelnými jsou pak kontakty s exekutory zajišťující hladký průběh vykonávacího řízení.

INFORMACE
PRO SPOTŘEBITELE

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

KONTAKT

DĚKUJI

všem, kteří mi udělili pozitivní recenze na mém firemním profilu. Opravdu mě potěšily.
Zde jsou některé z nich ...

Patrik Wolf: Spolupráce s paní Hoškovou byla perfektní, děkujeme.

Dominik Brázda: Děkuji paní Hoškové za skvělý přístup ke mně, a hlavně za pomoc, myslím si že bez její pomoci by to skončilo pro mě u soudu, poradí a hezky všechno vysvětlí do detailu, a dělá vše proto aby vám pomohla, ještě jednou moc děkuji, a pokud bude potřeba nebudu váhat a obrátím se znova na paní Hoškovou děkuji s pozdravem Dominik Brázda.

Jiří Novotný: Skvělý přístup a rychlé vyřešení problému i dalších dotazů. Děkuji a doporučuji

Petr Fojtik: Pohotová reakce, velká snaha o pochopení dané situace a problému podložená empatií ke klientovi. Výborná komunikce a následně návrhy pro řešení problému. Děkuji moc !!!