Facebook Mgr.A.Hošková - advokát

VÍTÁ VÁS MGR. ALENA HOŠKOVÁ, ADVOKÁT KLADNO

Naše advokátní kancelář sídlí v centru Kladna a je Vám tak nablízku při řešení všech Vašich právních problémů. Při poskytování právních služeb klademe důraz zejména na individuální, profesionální a komplexní přístup. Možná je i online konzultace; v zájmu důkladné vstupní analýzy Vašeho případu však doporučujeme osobní setkání. Neváhejte navštívit naši advokátní kancelář, či se na nás obrátit s Vašimi dotazy!

kontakty Mgr.A.Hošková - advokát Kladno

PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBLASTECH:

OBCHODNÍ
PRÁVO
OBČANSKÉ
PRÁVO
RODINNÉ
PRÁVO
Vymáhání pohledávek
Smluvní dokumentace
Zakládání společností
Právo cenných papírů
Zastupování před soudy
Právo nemovitostí
Tvorba a revize smluv
Sousedské právo
Zastupování před soudy
Exekuce a insolvence
Rozvod manželství
sporný i dohodou
Vypořádání SJM
Úprava poměrů k dětem
Výživné
PRACOVNÍ
PRÁVO
TRESTNÍ
PRÁVO
ÚSTAVNÍ
A SPRÁVNÍ PRÁVO
Pracovně právní dokumentace
Pracovní úraz
Náhrada škody
Zastupování před soudy
Obhajoba v trestním řízení
Ochrana práv poškozených
Úkony směřující k propuštění
z vazby či TOS
Přestupkové právo
Stavební právo
Katastrální právo
Sepis ústavních stížností
 

CENA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od individuální dohody advokáta s klientem a je vždy závislá na obsahu právní služby. Standardně odměna advokáta činí 1.575,-Kč za každou, byť jen započatou, hodinu práce. Při dlouhodobější spolupráci je možné sjednat slevu z hodinové taxy, popř. paušální úhradu právních služeb za zvýhodněných podmínek. Za vstupní konzultaci zahrnující zejména seznámení se předmětem požadované právní služby přísluší advokátovi odměna ve výši 500,-Kč za každých, byť jen započatých 20 min této konzultace. V případě, že dojde k podpisu smlouvy o poskytování právních služeb, bude tato první vstupní konzultace ve věci v rozsahu 20 min. poskytnuta zdarma.
 

CO OD KLIENTŮ VYŽADUJEME

Právní služby poskytujeme na základě plné moci a smlouvy o poskytování právní pomoci, v níž jsou specifikována veškerá práva a povinnosti advokáta a klienta, včetně výše odměny, platebních podmínek, či sjednaných možností ukončení smlouvy, apod. Při vstupní konzultaci je vyhotoven vstupní dotazník stanovující podmínky spolupráce v mezidobí od žádosti klienta o poskytnutí právních služeb do podpisu smlouvy o právní pomoci. Vstupní dotazník je ke stažení zde, přičemž konkrétní podmínky spolupráce se mohou lišit v závislosti na dohodě advokáta s klientem. Podmínkou naší spolupráce s klienty je vždy otevřený přístup a maximální vzájemná důvěra a součinnost.
 

S KÝM
SPOLUPRACUJEME

Pro zajištění rychlosti a maximálního pohodlí našich klientů úzce spolupracujeme s notářkou sídlící v téže budově jako naše kancelář.

Součinnost s advokáty v Čechách i na Moravě nám umožňuje poskytovat právní služby na území celé republiky. Neopominutelnými jsou pak kontakty s exekutory zajišťující hladký průběh vykonávacího řízení.
 

INFORMACE
PRO SPOTŘEBITELE

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz
 

KONTAKT

Gorkého 502, 272 01 Kladno (mapa zde)

e-mail: hoskova@akhoskova.cz

+ 420 724 755 269

+ 420 312 247 515

   Web desing ah / HTML vp - Copyright © 2015 TOPlist